Hematite Cat’s Eye Bracelet B-0102-j

Hematite Cat's Eye Bracelet B-0102-j